GK 40th ANNIVERSARY SPECIAL! FREE SHIPPING on orders $60+!! (U.S. only, 4-9 business days)Kikaider Reboot Cast and Crew

Jiro/Kikaider
JINGI IRIE

Nobuhiko Kohmyoji
KAZUSHIGE NAGASHIMA

Mitsuko Kohmyoji
AIMI SATSUKAWA

Masaru Kohmyoji
YUTO IKEDA

Hanpei Hattori
RYUJI HARADA

Gilbert Kanzaki /Hakaider
SHINGO TSURUMI

Mari
MARYJUN TAKAHASHI 

Kyujiro Maeno
DAISUKE BAN 

Shinnosuke Tanabe
RENJI ISHIBASHI

Sogoro Honda
HIROTARO HONDA

 

A Toei Tokyo Studios Production

VFX Supervisor
Kazuhiko Mino

Action Director
Keiya Tabuchi

Music
Kiyoshi Yoshikawa

Written by
Kento Shimoyama

Original Comic by
Shotaro Ishinomori

Directed by
Ten Shimoyama