MAHALO GENERATION KIKAIDA! NOW OUR STORE IS CLOSED. THANK YOU FOR YOUR LOVE AND SUPPORT!Inazuman - Cast and Crew

Cast

Watari Goro/Sanagiman/Inazuman
BAN DAISUKE
 
Sanagiman/Inazuman Suit Actor
NAKAMURA BUNYA
 
Marume Gosaku
KITAMURA KOICHI
 
Oki Satoko
SAKURAI MARI
 
Oki Katsumi
YAMADA HOICHI
 
Tomikawa Kaoru
FUKAWA FUSAYO
 
Emperor Bamba Suit Actor
IKEDA RIKIYA

Emperor Bamba Voice Actor
IIZUKA SHOZO
 
Captain Sarra
MUROTA HIDEO

Narrator
MURAKOSHI ICHIROStaff

Original Story
ISHINOMORI SHOTARO

Producers
OGINO TAKASHI
HIRAYAMA TORU
INOUE MASAO
KATO MITSUGU
 
Directors
TAGUCHI KATSUHIKO
YAMADA MINORU
TSUKADA MASAKI
 
Art Director
MIKAMI MUTSUO
YAMAGAMI YUTAKA

Editor
SUGANO JUNKICHI
TAKENAKA AKIYO
 
Lighting
TAKAHASHI YOICHI
TAKEYAMA TAKASHI
 
Sound Recording
OTA KATSUMI
 
Costume Design
TOKYO COSTUMES
 
Fight Choreography
TAKAHASHI KAZUTOSHI

Trampoline
SATO TAKUMI