MAHALO GENERATION KIKAIDA! NOW OUR STORE IS CLOSED. THANK YOU FOR YOUR LOVE AND SUPPORT!Kamen Rider V3 - Cast and Crew

Kamen Rider V3 - Cast & Crew
by August Ragone (Henshin! Online)

Cast

Kazami Shiro/Kamen Rider V3
MIYAUCHI HIROSHI

Yuki Joji/Riderman
YAMAGUCHI AKIRA

Tachibana Tobei
KOBAYASHI AKIJI

Tama Junko
ONO HIZURU

Tama Shigeru
KAWAGUCHI HIDEKI

Sakuma Ken
KAWASHIMA KEN

Kazami Tatsuji
KAGA KUNIO

Kazami Aya
MASAKI MIKI

Kazami Yukiko
SEKIGUCHI ERIKO

Doktor G
SENBA JOTARO

Baron Fang
GO EIJI

Archbishop Wing
FUJINO SACHIO

Marshal Armor
BUNYA NAKAMURA

Hongo Takeshi/Kamen Rider One
FUJIOKA HIROSHI

Ichimonji Hayato/Kamen Rider Two
SASAKI TAKESHI

Voice of Destron Leader
NAYA GORO

Narrator
NAKAE SHINJI

Kamen Rider V3 Suit Actor
NAKAYASHIKI TATSUYA (Ono Ken-Yukai)

Destron Mutant Suit Actors
KOBAYASHI SADAO, OKADA MASARU, IKEYA RIKIYA, ISHIKURA NOBUYUKI, NAKAMURA BUNYA, NIIBORI KAZUO and SHIBUYA HIDEMI

Destron Mutant Voice Actors
SAWA RITSUO, MINE EKEN, TSUJIMURA MAHITO, YASHIRO SHUN, YAMASHITA KEISUKE, TERUE NUMANAMI, NISHIZAKI YUJI, ICHIKAWA OSAMU and KURAGUCHI KEIZO

 

Staff

Original Story
ISHIMORI SHOTARO (Ishimori Productions)

Producers/Planning
HIRAYAMA TOHRU and ABE SEIJI

Photography
KAWASAKI RYUJI and HARA HIDEO

Lighting
OTA KOJI (Shot Productions)

Art Designer
YAGI TSUTOMU (Ekisu Productions)

Costumes/Prosthetics
EKISU PRODUCTIONS

Post Production
EIKO-ONKYO INC.

Sound Engineer
OTA KATSUMI

Film Editor
SUGANO JUNKICHI and IKEHARA FUMIO

Continuity
TAKEDA MASAHIKO

Still Photographer
OSHIMA YASUSHI

Teleplay Writers
IGAMI MASARU, SUZUKI IKUO, SHIMADA MASAYUKI, NAITO MAKOTO, SAEKI TOSHIMICHI, TAKIZAWA MARI, TSUKADA MASAOMI, KAIDO HAJIME, NAGAISHI TAKAO and HIRAYAMA KIMIO

Directors
YAMADA MINORU, OKUNAKA ATSUO, TSUKADA MASAOMI, TAGUCHI KATSUHIKO, ORITA ITARU and UCHIDA ISAKU

Assistant Directors
NAGAISHI TAKAO, FUKUSHIMA HIROMICHI, TAKAHASHI MASAJI, SUZUKI TAKASHI, HIRAYAMA KIMIO and UMEDA MINOBU

Fight Choreography
TAKAHASHI KAZUTOSHI

Stuntmen
ONO KEN-YUKAI

Pyrotechnics
KIKUCHI KIYOSHI

Publicity Directors
OSATO TOSHIHIRO OSATO, OTAKE AKIO, ITO RYUZO and KOIZUMI MASA

Production Manager
SAKUMA MASAMITSU

Wardrobe
TOKYO WARDROBE

Film Development/Opticals
TOEI LABORATORIES

Trampoline Stunts
SATO ISAO (Ono Ken-Yukai) and MISUMI OSAMU (Japan Action Club)