FREE SHIPPING on orders $60+!! (U.S. only, 4-9 business days) Until Sept. 30, 2022Kikaida - Cast and Crew

Original Story
ISHINOMORI SHOTARO

Jiro/Kikaida
BAN DAISUKE

Dr. Komyoji
IZU HAJIME

Mitsuko
MIZUNOE JUN

Masaru
KAMIYA MASAHIRO

Hattori Hanpei
UEDA SHUN

Professor Gill
ANDO MITSUO

Saburo/Hakaida
MAYAMA JOJI

Kikaida Suit Actor
KIKUCHI TOSHIAKI

Hakaida Voice Actor
IIZUKA SHOZO


> Kikaida - About

> Kikaida- Episode Guide